Van huissleutel tot aan betaald werk

Met een vernieuwend inburgeringsprogramma begeleiden we statushouders van huissleutel tot aan betaald werk. Samen zorgen we ervoor dat de statushouders zelf de regie kunnen nemen in het opbouwen van een toekomst in Nederland.

Brede intake

De Brede intake is een traject van 10 weken. Via actieve workshops, verdiepingssessies, en sportieve en culturele activiteiten brengen statushouders hun kwaliteiten en eigenschappen in kaart en bouwen ze aan een realistisch plan voor hun toekomst. Ook nemen we een leerbaarheidstoets af. Aan het eind van de Brede intake heeft iedere statushouder een uitgebreid persoonlijk profiel en leveren we een concept Plan Inburgering en Participatie (PIP) op.

Eigen regie
We vinden het belangrijk dat statushouders een helder beeld vormen van hun perspectief in Nederland en hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden. Zo kunnen ze zelf het initiatief nemen in het inburgeringstraject en een route kiezen die het best past bij hun kansen en mogelijkheden.

Oriëntatiefase

De Oriëntatiefase is een traject van 16 weken, waarin statushouders workshops volgen over verschillende leefgebieden, zoals gezondheid, opvoeding en onderwijs. Per leefgebied leren we statushouders de basis en brengen we in kaart wat er nodig is voor zelfredzaamheid. Ook begeleiden we statushouders naar een participatieplek op een zo hoog mogelijk niveau, van vrijwilligerswerk tot aan een betaalde baan of een plek in het reguliere onderwijs. Samen kijken we welke acties ondernomen moeten worden om zo snel mogelijk aan de slag te gaan.

De Oriëntatiefase is inclusief het Participatieverklaringstraject (PVT), de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en een training financiën.

Workshop Tilburg 4

Maatschappelijke begeleiding

Direct na huisvesting in de gemeente ondersteunen we statushouders met allerlei praktische zaken, zoals het afsluiten van een energiecontract en het aanmelden bij een zorgverzekering. In de periode daarna heeft onze maatschappelijke begeleiding als doel om statushouders zo snel mogelijk te begeleiden naar zelfredzaamheid op de verschillende leefgebieden, zoals gezondheid en financiën.

Gezins- en overige migranten
Voor gezins- en overige migranten verzorgen we de afname van de leerbaarheidstoets en het Participatieverklaringstraject (PVT). Daarnaast bieden we aanvullende ondersteuning, zoals begeleiding naar zelfredzaamheid of begeleiding naar werk.

Succesverhaal

Adil

De taal leren in de praktijk als assistent-kok

Shewit

Een baan bij Refugee Team via het Werkgelegenheidsplan van Philips

Adil

De taal leren in de praktijk als assistent-kok

Shewit

Een baan bij Refugee Team via het Werkgelegenheidsplan van Philips

Adil

De taal leren in de praktijk als assistent-kok

Shewit

Een baan bij Refugee Team via het Werkgelegenheidsplan van Philips