Impact first

Refugee Team is een sociale onderneming. Dit betekent dat we net als iedere andere onderneming een product of dienst leveren en een verdienmodel hebben. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel. Het is een middel om op een duurzame manier ons te kunnen blijven inzetten voor onze missie: vluchtelingen beter laten integreren in Nederland.

Statuten

Om te garanderen dat wij onze claim impact first blijven naleven hebben we volgende zaken vastgelegd in onze statuten:

  • Missie: vluchtelingen beter laten integreren in Nederland.
  • Winstbestemming: 70% van de winst wordt altijd ge├»nvesteerd ten behoeve van de missie.
  • Beloningsbeleid: de meest verdienende in de organisatie mag niet meer dan zeven keer zoveel verdienen als de minst verdienende in de organisatie.
  • Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen: zij controleren op het behalen van sociale doelstellingen en of de bedrijfsvoering in lijn is met de maatschappelijke missie. Zij beslissen o.a. over het benoemen van bestuurders, het salaris van bestuurders en het uitkeren van dividend.

Impact meten

Naast onze statuten meten we of en hoeveel impact we maken met ons werk. Impact meten begint met een verandertheorie: een nauwkeurige beredenering van hoe we veronderstellen impact te maken. Het schema hieronder beschrijft onze verandertheorie.

Ons werk bestaat uit verschillende type activiteiten (lichtgroen). Uit deze activiteiten komen effecten en hogere effecten voort (lichtblauw). Door te meten of en in welke mate deze effecten optreden weten we welke impact we maken en of we ons werk dus goed doen.

Verandertheorie Refugee Team maart 2022

Meer weten?

Download hier onze statuten

Download hier ons stakeholderbeleid

Download hier onze governancestructuur

Download hier ons jaarverslag van 2022

Download hier onze jaarrekening van 2022