x

Sociaal ondernemen: impact first!

Refugee Team is een sociale onderneming. Dit betekent dat we net als iedere andere onderneming een product of dienst leveren en een verdienmodel hebben. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel. Het is een middel om op een duurzame manier ons te kunnen blijven inzetten voor onze missie: vluchtelingen beter laten integreren in Nederland. Hieronder laten we zien hoe we ervoor zorgen dat deze missie voorop blijft staan in alles wat we doen.

Statuten

Om te garanderen dat wij onze claim impact first blijven naleven hebben we volgende zaken vastgelegd in onze statuten:

  • Missie: vluchtelingen beter laten integreren in Nederland.
  • Winstbestemming: 70% van de winst wordt altijd geïnvesteerd ten behoeve van de missie.
  • Beloningsbeleid: de meest verdienende in de organisatie mag niet meer dan zeven keer zoveel verdienen als de minst verdienende in de organisatie.
  • Taken en bevoegdheden Raad van Advies. Zij controleren op het behalen van sociale doelstellingen en of de bedrijfsvoering in lijn is met de maatschappelijke missie. Zo gaan zij bijvoorbeeld over het salaris van bestuurders en dienen zij in te stemmen met het uitkeren van dividend.

Impact meten

Naast onze statuten meten we of en hoeveel impact we maken met ons werk. Impact meten begint met een verandertheorie: een nauwkeurige beredenering van hoe we veronderstellen impact te maken. Het schema hieronder beschrijft onze verandertheorie. Klik op de afbeelding om alles goed te kunnen lezen.

Ons werk bestaat grofweg uit zes type activiteiten. Deze staan onder in het schema in het lichtgroen beschreven. De effecten die uit deze activiteiten voortkomen en in het midden van het schema in het lichtblauw beschreven staan, zijn onderverdeeld in vier verschillende impactgebieden (zie regel in het grijs boven in het schema). Door te meten of de effecten optreden, weten we in welke mate we impact maken en of we ons werk dus goed doen.

Meer weten?

Download hier onze statuten

Download hier de impactrapportage van 2022

Download hier ons stakeholderbeleid

Download hier onze governancestructuur

Download hier ons laatste jaarverslag

Download hier relevante RvA-notulen