x

Sociaal ondernemen: impact first!

Refugee Team is een sociale onderneming. Dit betekent dat we net als iedere andere onderneming een product of dienst leveren en een verdienmodel hebben. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel. Het is een middel om op een duurzame manier ons te kunnen blijven inzetten voor onze missie: vluchtelingen beter laten integreren in Nederland. Hieronder laten we zien hoe we ervoor zorgen dat deze missie voorop blijft staan in alles wat we doen.

Statuten

Om te garanderen dat wij onze claim impact first blijven naleven hebben we het volgende vastgelegd in onze statuten:

  • Missie: vluchtelingen beter laten integreren in Nederland.
  • Winstbestemming: 70% van de winst wordt altijd geïnvesteerd ten behoeve van de missie.
  • Beloningsbeleid: de meest verdienende in de organisatie mag niet meer dan zeven keer zoveel verdienen als de minst verdienende in de organisatie.
  • Taken en bevoegdheden Raad van Advies

Impact meten

Naast onze statuten meten we of en hoeveel impact we maken met ons werk. Impact meten begint met een verandertheorie: een nauwkeurige beredenering van hoe we veronderstellellen impact te maken. Het schema hieronder beschrijft onze verandertheorie. Klik op de afbeelding om alles goed te kunnen lezen.

Ons werk bestaat grofweg uit zes type activiteiten. Deze staan onder in het schema in het lichtgroen beschreven. De effecten die uit deze activiteiten voortkomen en in het midden van het schema in het lichtblauw beschreven staan, zijn onderverdeeld in vier verschillende impactgebieden (zie regel in het grijs boven in het schema). Door te meten of de effecten optreden, weten we in welke mate we impact maken en of we ons werk dus goed doen.

Empowerment

Door middel van een terugkijkende vragenlijst beoordelen deelnemers in welke mate ze dankzij Refugee Team bijvoorbeeld in staat zijn om dagelijkse problemen op te lossen en vertrouwen hebben in hun toekomst hier in Nederland. Deelnemers vullen de vragenlijst acht maanden na hun start bij Refugee Team in en wanneer zij tenminste vijf maanden daarvan actief zijn geweest binnen Refugee Team.

Sociaal netwerk en taal

Met dezelfde vragenlijst beoordelen deelnemers in welke mate ze dankzij Refugee Team dagelijks meer Nederlands spreken en meer contact hebben met Nederlanders.

Professionele ontwikkeling en solliciteren

Professionele ontwikkeling meten we op basis van vaardigheden die bijdragen aan de stap zetten richting werk of opleiding. Door middel van een scorekaart beoordeelt een coach van Refugee Team deelnemers op negen competenties. De coach vult de scorekaart in op het moment dat een deelnemer een intake heeft gehad én een eerste keer als vrijwilliger heeft meegewerkt bij een evenement. We zijn er namelijk van overtuigd dat deelnemers alleen beoordeeld kunnen worden op de negen competenties wanneer we hen daadwerkelijk aan het werk hebben gezien. Na acht maanden, waarvan een deelnemer minimaal vijf maanden actief is geweest binnen Refugee Team, vult dezelfde coach de scorekaart nog een keer in.

Door middel van de vragenlijst beoordelen deelnemers in welke mate ze dankzij Refugee Team inzicht hebben verkregen in hun eigen kwaliteiten en competenties en beter weten hoe ze hier in Nederland moeten solliciteren. We hebben voor een terugkijkende vragenlijst gekozen, omdat deelnemers op het moment van instroom vaak een beperkt zelfbeeld en laag taalniveau hebben. Om dezelfde reden gebruiken we voor het meten van de professionele ontwikkeling een scorekaart die de coach invult.

Duurzaam aan het werk

Voor ons betekent duurzaam aan het werk dat een statushouder die we naar een baan bemiddelen minimaal tien maanden aaneengesloten onafhankelijk is van een bijstandsuitkering. Daarmee gaan we verder dan de norm van zes maanden die veel gemeenten voor duurzaam aan het werk hanteren én stellen we als voorwaarde dat een baan voldoende inkomsten moet genereren om volledig uit de uitkering te zijn.

Meer weten?

Download hier onze statuten

Download hier de impactrapportage van 2020

Download hier ons stakeholderbeleid

Download hier onze organisatiestructuur

Download hier ons laatste jaarverslag

Download hier relevante RvA-notulen