Een vliegende start in Nederland

Een goede start bij aankomst in Nederland is belangrijk. Daarom ondersteunen we samen met lokale partners gemeenten bij de opvang van vluchtelingen. Ons doel: ervoor zorgen dat mensen zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Opzetten van nieuwe opvanglocaties

Samen met lokale partners ondersteunen we het COA en gemeenten bij de opvang van vluchtelingen. We denken mee met gemeenten over de opzet en invulling van de opvanglocatie. Zoals het inrichten van de locatie, het samenbrengen van de juiste partners en het ontwikkelen van een passend programma voor activiteiten en woonbegeleiding.

Maatschappelijke begeleiding

Op iedere opvanglocatie zijn we fysiek aanwezig, draaien we spreekuren en bieden we maatschappelijke begeleiding. Ook ondersteunen we bij de eerste basisbehoeften, zoals het maken van doktersafspraken en het regelen van een school voor kinderen.

2

Gemeenten

3

Opvanglocaties

500

Vluchtelingen

Meedoen vanaf de eerste dag

Om ervoor te zorgen dat mensen zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving beginnen onze woonbegeleiders al vanaf dag één met inburgeringsactiviteiten. We starten direct met taallessen, workshops over de Nederlandse samenleving en we zoeken naar passende dagbesteding. Ons doel: zorgen voor een veilig en humaan thuis voor vluchtelingen en ontheemden zodat zij zo snel mogelijk kunnen integreren in de samenleving.

Zelfredzaamheid

Met onze maatschappelijke begeleiding richten we ons zoveel mogelijk op zelfredzaamheid. Bij een vraag van een bewoner bieden we niet meteen een oplossing, maar vragen we wat de bewoner van ons nodig heeft om zelf tot een oplossing te komen. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat mensen sneller wegwijs worden in de maatschappij.

Succesverhaal

Yusuf

Samen ouderen uit de wijk helpen: ‘Stilzitten is geen optie’

Opvang

Een vliegende start in Nederland

Ayman

Van advocaat in Syrië naar technical assistant bij Philips in Eindhoven

Laura & Mehtap

Een vriendschap door Video Vrienden

Yusuf

Samen ouderen uit de wijk helpen: ‘Stilzitten is geen optie’

Opvang

Een vliegende start in Nederland

Ayman

Van advocaat in Syrië naar technical assistant bij Philips in Eindhoven

Laura & Mehtap

Een vriendschap door Video Vrienden