Avans Hogeschool

Een interactief programma van drie dagen over het Europese en Nederlandse asielbeleid. Dat organiseerden we afgelopen januari voor 22 studenten van de minor Disruptive Events van Avans Hogeschool. Een mooie samenwerking waar we trots op zijn.

Eigenlijk stond een bezoek aan de vluchtelingenkampen in Calais en Bosnië op de planning, maar door de coronamaatregelen kon deze fysieke studiereis helaas niet plaatsvinden. Of wij een alternatief digitaal programma wilden organiseren?

In drie dagen tijd bespraken we met de studenten het Europese, en specifiek, het Nederlandse asielbeleid. We deden een kennisquiz, bekeken de 2Doc Stranger in Paradise, videobelden met mensen in Syrië en speelden een verhoor bij de IND en een participatiegesprek bij de gemeente na. Een aantal van de studenten meldde zich aan het einde van het programma ook nog aan als Video Vriend en videobelde vijf weken lang met een deelnemer uit ons Starttraject Inburgering+.

Door middel van een evaluatieformulier lieten de studenten achteraf weten dat ze door het programma meer kennis hadden opgedaan over het Nederlandse asielbeleid. Ook gaven ze aan door het programma beter in staat te zijn een mening en visie te vormen over migratie (zie afbeelding onderaan de tekst).

"If you read in the news about these people it is far away from home and now it gets really close and you really feel their struggle and pain"

Student Avans Hogeschool

Het digitale programma was zo’n succes dat we zijn gevraagd om in november dit jaar opnieuw het programma te organiseren ter voorbereiding op de studiereis. Pé Lamerigts, docent aan Avans Hogeschool en coördinator van de minor Disruptive Events: “Het programma sluit perfect aan op de rest van de minor en heeft allerlei aanknopingspunten.” We kijken uit naar een duurzame samenwerking en hopen nog veel studenten bij ons werk te kunnen betrekken.

Meer succesverhalen

Yaman en Sahl

Willem II blij met vrijwilligers Yaman en Sahl

Yusuf

Samen ouderen uit de wijk helpen: ‘Stilzitten is geen optie’

Opvang

Een vliegende start in Nederland

Adil

De taal leren in de praktijk als assistent-kok

Laura & Mehtap

Een vriendschap door Video Vrienden

Ayman

Van advocaat in Syrië naar technical assistant bij Philips in Eindhoven

Kinetron

Samenwerking met een werkgever waar we trots op zijn

Peggy & Ömer

Video Vrienden 's-Hertogenbosch

Önder

Aan de slag als wiskundedocent

Tante Wonnie

Samenwerking met een werkgever waar we trots op zijn

Shewit

Een baan bij Refugee Team via het Werkgelegenheidsplan van Philips

Ferdi & Waleed

Van videobellen naar eerste sollicitatie in Nederland

Etemf

Samenwerking met een werkgever waar we trots op zijn

Bashar

Toekomstig politieagent en cocktailmaker

Safa'a

Nieuwste aanwinst voor Primark Eindhoven

Participatie

Een baan via vrijwilligerswerk bij evenementen