Starttraject Inburgering

Deze week zijn we gestart met ons eigen Starttraject Inburgering+ in samenwerking met de Regio Hart van Brabant. Als vliegende start van de inburgering werken deelnemers in actieve workshops aan hun perspectief in Nederland, bouwen een sociaal netwerk op en gaan structureel aan de slag met vrijwilligerswerk, een stage en waar het kan betaald werk.

Onze aanpak

Voor een passend plan is een goed beeld van deelnemers essentieel. Niet een statische intake, maar door samen actief aan de slag te gaan vormen we een helder beeld van de skills en de potentie van hen en komen deelnemers erachter wat een realistisch perspectief is.

We werken aan taal en competenties in actieve workshops en verkennen de arbeidsmarkt met bedrijfsbezoeken, vrijwilligerswerk en stages. Daarnaast bouwen deelnemers onder goede begeleiding aan een eigen plan voor de eerste jaren in Nederland en maken we een start met het opbouwen van een netwerk in Nederland.

Whats App Image 2019 10 11 at 13 19 15

Nieuwe wet Inburgering 2021

In de nieuwe inburgeringswet wordt ingezet op duale trajecten: inburgeraars dienen naast hun taalles structureel actief te zijn vanaf dag één via bijvoorbeeld een stage of vrijwilligerswerk. Daarnaast is het doel om meer maatwerk te bieden, waarbij een statushouder kiest voor een inburgeringsroute die goed aansluit bij zijn capaciteiten, potentieel en arbeidskansen. Een Brede intake en een Plan Inburgering en Participatie (PIP) dienen als leidraad voor de meest passende route voor iedere statushouder.

Om maatwerk te kunnen bieden is het belangrijk om een goed in beeld te vormen van inburgeraars en veel te weten te komen over hun kwaliteiten, eigenschappen en competentieniveau. Tegelijkertijd is het van belang dat deelnemers zelf een helder beeld vormen van hun perspectief in Nederland en weten welke rechten, plichten en verantwoordelijkheden zij hebben. Hierdoor kunnen deelnemers namelijk zelf het initiatief nemen in hun inburgeringstraject en een route kiezen die het best past bij hun kansen en mogelijkheden.

Gemeenten starttraject