Nieuwe wet Inburgering

In opdracht van Divosa ontwikkelden collega's Martijn Berghman en Matthias Verkerk een handreiking voor alle Nederlandse gemeenten voor het organiseren van de Brede intake en het opstellen van het Plan Inburgering en Participatie (PIP).

De Brede intake en PIP zijn twee onderdelen van de nieuwe Wet inburgering. In de handreiking staan praktische tips, checklists, aandachtspunten en handige voorbeelden.