Fatima2

Over de hele wereld worden vrouwen het slachtoffer van geestelijk of lichamelijk geweld, gepleegd om de eer van een familie te beschermen of herstellen. Samen met een aantal Europese partners onderzoeken we de komende twee jaar in het project FATIMA2 hoe we kunnen bijdragen aan het beëindigen van eergerelateerd geweld tegen vrouwen in Europa, met een focus op migrantengemeenschappen die leven in afzondering van de samenleving.

Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld dat wordt gepleegd om de eer van een familie te beschermen of herstellen. Bijvoorbeeld omdat een persoon aan een gedwongen huwelijk probeert te ontkomen of seksueel contact buiten het huwelijk heeft gehad. Vrouwen zijn meestal het slachtoffer van eergerelateerd geweld, maar het komt ook voor bij mannen, bijvoorbeeld omdat ze homoseksueel zijn.

Er zijn verschillende vormen van eergerelateerd geweld. Denk aan lichamelijke mishandeling, zoals slaan en schoppen, of geestelijke mishandeling, zoals bedreiging en vernedering. In het ergste geval wordt het slachtoffer vermoord.

Aanleiding

In het Midden-Oosten en Zuid-Azië komt eergerelateerd geweld het meest voor volgens het Europees Parlement. Maar in Europese landen is de bezorgdheid over eergerelateerd geweld de afgelopen tien jaar toegenomen als gevolg van meerdere migratiestromingen. Onvoldoende integratie en sociale uitsluiting van migrantengezinnen, evenals de daaruit voortvloeiende afzondering van de samenleving, lijken verband te houden met de stijging van eergerelateerd geweld in Europa. Om hun sociale en culturele identiteit te behouden blijven gemeenschappen vasthouden aan hun tradities, waarin patriarchale eer centraal staat. Strakke sociale controle en gebrek aan informatie over beschikbare ondersteuning zorgen ervoor dat vrouwen gevangen zitten in een cyclus van ongelijkheid.

Doel

FATIMA2 wil bijdragen aan het beëindigen van eergerelateerd geweld tegen vrouwen door het gedrag en de houding van jonge mannen te veranderen. Het gaat om jonge mannen die leven in sociale en culturele contexten waar vrouwen het meeste risico lopen op eergerelateerd geweld, zoals gesegregeerde migrantengemeenschappen. FATIMA2 wil door middel van een niet-formeel onderwijsprogramma de jonge mannen van kennis en vaardigheden voorzien, zodat ze als mensenrechtenambassadeurs kunnen optreden in hun eigen gemeenschap. Dit alles gebeurt in dialoog en samenwerking met lokale autoriteiten, ngo’s, het maatschappelijk middenveld en de gemeenschappen zelf.

Contact

Heb je vragen over het project? Of wil je relevante informatie met ons delen? Neem dan contact op met Anneloes van Rijsewijk (anneloes@refugeetam.nl of 06-30869267).

Fatima 2 3

Het FATIMA2-project is medegefinancierd met de steun van het CERV-2022_DAPHNE-programma van de Europese Unie (financieringsreferentie 101095877). De inhoud en het materiaal zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteurs. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de hierin opgenomen informatie.

Het project is in samenwerking met: Folkuniversitetet (Zweden), Rinova Málaga (Spanje), Gender Alternatives Foundation (Bulgarije), FISPE (Frankrijk), ZRS Koper (Slovenië), Arci (Italië), DIMITRA (Griekenland) en Habitemus (Zweden).

EN Co Funded by the EU POS