Een passende inburgeringsroute

Volgend jaar gaat de nieuwe Wet inburgering van start. Het doel van de nieuwe inburgeringswet is om meer maatwerk te bieden, waarbij inburgeraars terecht komen in een inburgeringsroute die goed aansluit bij hun competenties, potentieel en arbeidskansen. Een Brede intake dient als leidraad voor de meest passende route en vormt de basis voor het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Vanuit ons Starttraject Inburgering+ hebben we een programma voor de Brede intake ontwikkeld in samenwerking met 8 gemeenten in de regio Hart van Brabant. Met het programma brengen we de kwaliteiten, eigenschappen en het competentieniveau van onze deelnemers goed in kaart en zorgen we voor een helder toekomstperspectief.

Actieve workshops, activiteiten en verdiepingssessies

De Brede intake duurt tien weken en bestaat uit drie onderdelen die elke week terugkeren: een actieve workshop, een activiteit en een verdiepingssessie. In de workshops gaan de inburgeraars aan de slag met de Nederlandse taal en leren ze hun eigen kwaliteiten en eigenschappen kennen door verschillende actieve werkvormen. We ondernemen samen activiteiten om de buurt beter te leren kennen, een sociaal netwerk op te bouwen en een beter beeld te krijgen van de arbeidsmarkt. En in de verdiepingssessies gaan we verder in op de onderwerpen die tijdens de workshops aan bod zijn gekomen. In de laatste week van de Brede intake presenteren de deelnemers een concreet en realistisch toekomstplan aan de gemeente en wordt in een gesprek met een coach van Refugee Team, een klantregisseur van de gemeente en de inburgeraar zelf de inhoud van het PIP vastgelegd.

IMG 20200922 WA0002

Eigenaarschap

Om een concreet en realistisch toekomstplan te kunnen opstellen is het belangrijk om veel te weten te komen over de kwaliteiten, de eigenschappen en het competentieniveau van de inburgeraars. Door samen drie keer per week actief aan de slag te gaan in de workshops, activiteiten en verdiepingssessies leren we de deelnemers goed kennen. Tegelijkertijd is het van belang dat de inburgeraars zelf een helder beeld vormen van hun perspectief in Nederland en weten welke rechten, plichten en verantwoordelijkheden zij hebben. Hierdoor kunnen zij zelf het initiatief nemen in hun inburgeringstraject en een route kiezen die het best past bij hun kansen en mogelijkheden.

Trots op de samenwerking met Gemeente Tilburg, Gemeente Goirle, Gemeente Hilvarenbeek, Gemeente Oisterwijk, Gemeente Dongen, Gemeente Baarle-Nassau, Gemeente Gilze en Rijen en Gemeente Alphen Chaam!