Project Zelfie

In het project Zelfie van Weener XL helpen we vrouwelijke nieuwkomers uit Den Bosch met een afstand tot de arbeidsmarkt met het vinden van een baan of vrijwilligerswerk. Het komende halfjaar bieden we niet alleen persoonlijke begeleiding naar werk, maar geven we ook workshops om de dames voor te bereiden op hun eerste baan in Nederland.

Over Zelfie

Vrouwelijke nieuwkomers hebben vaak een ongunstige positie op de arbeidsmarkt. Door o.a. de zorg voor hun kinderen en culturele verschillen, maar ook door lichamelijke en psychische klachten is het voor hen lastig om een baan te vinden. Het project Zelfie richt zich op het empoweren van de vrouwen en laat hen daarnaast kennis maken met de Nederlandse arbeidsmarkt. Het traject duurt een jaar. Het eerste halfjaar staat voornamelijk in het teken van groepsgewijze oriëntatie op de arbeidsmarkt en het leren kennen van de eigen kwaliteiten en competenties. In het tweede halfjaar gaan de vrouwen samen met een coach op zoek naar een participatieplek op een zo hoog mogelijk niveau. Dit kan betaald werk zijn, maar ook vrijwilligerswerk of een stage.

Onze rol

Het afgelopen halfjaar ondersteunden we in de tweede fase van het project 10 vrouwen met het vinden van een baan, vrijwilligerswerk of stage. Zo werkt een van de vrouwen nu in een restaurant, een ander repareert kleding en weer een ander doet vrijwilligerswerk in de huiskamer van een verzorgingstehuis.

Het komende halfjaar geven we voorafgaand aan de persoonlijke begeleiding naar werk ook groepsgewijze workshops om de vrouwen alvast voor te bereiden op hun eerste baan in Nederland. We kijken samen welke vervolgstappen de vrouwen kunnen zetten en beginnen met het maken van een cv. Ook kunnen de vrouwen zich aanmelden voor ons programma Video Vrienden, waarin we ze digitaal koppelen aan iemand uit Den Bosch om samen Nederlands mee te oefenen. Het doel is om de vrouwen uiteindelijk duurzaam aan het werk te krijgen op een niveau dat past bij hun kwaliteiten en competenties.

Zelfie is een samenwerking tussen Weener XL, het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch, Avans Hogeschool en Refugee Team.