Zelfredzaamheid door taal en participatie

TopTaal wordt vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Z-route (zelfredzaamheidsroute) in Eindhoven. Refugee Team is als partner betrokken om ervoor te zorgen dat inburgeraars participeren in hun directe woonomgeving.

De participatie bestaat o.a. uit workshops, werkbezoeken, oriëntatieactiviteiten en vrijwilligerswerk. Een belangrijk onderdeel van de workshops zijn modules over verschillende onderwerpen, zoals financiën, gezondheid en kennismaken met de buurt.

TopTaal onderscheidt zich met haar taalonderwijs door de verbinding met de praktijk. “Bij TopTaal willen we ervoor zorgen dat iedereen in Nederland de Nederlandse cultuur en taal zodanig beheerst dat hij of zij kan meedoen. Want meedoen leidt tot ontplooiing en dat maakt mensen gelukkiger,” aldus directeur Monique Deenik.

"Meedoen leidt tot ontplooiing en dat maakt mensen gelukkiger"

Monique Deenik, directeur TopTaal

Martijn Berghman, directeur van Refugee Team: “Waar ik trots op ben in de samenwerking met TopTaal is dat taal wordt ingezet als middel om te kunnen participeren en geen doel is op zich. Het taalonderwijs van TopTaal sluit aan bij ons participatieprogramma en wordt praktisch vormgegeven door praktijksituaties in de taalles te oefenen. Als wij bijvoorbeeld een module over gezondheid geven, leren inburgeraars in de taalles een gesprek bij de huisarts te voeren. Zeker voor inburgeraars die de Z-route volgen, is dit een goede aanpak.”

Over de Z-route

De Z-route is voor inburgeraars met een lage leerbaarheid. Het is een intensief traject van zo’n twee jaar dat gericht is op het zelfstandig kunnen meedraaien in de maatschappij. De route wordt niet afgesloten met een examen, maar met een eindgesprek met de gemeente en het behalen van een minimale urennorm van 1.600 uur.