Nederlandse kernwaarden

Vast onderdeel van het inburgeringsexamen is het participatieverklaringstraject. Via het traject maken inburgeraars kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Denk hierbij aan gelijke rechten voor iedereen, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie en levensovertuiging. Eind vorig jaar ontwikkelden we zelf een participatieverklaringstraject en inmiddels hebben de eerste 55 deelnemers het traject doorlopen en afgerond.

Interactieve workshops

Het door ons ontwikkelde traject bestaat uit drie interactieve workshops. In workshop één bekijken we de Nederlandse kernwaarden. Wat zijn deze kernwaarden en wat houden ze in? In workshop twee gaan we op werkbezoek bij organisaties en bedrijven in eigen buurt, dorp of stad. Deelnemers maken zo kennis met participatie in de praktijk en komen te weten hoe ze in hun eigen omgeving kunnen participeren. In workshop drie bespreken we een aantal praktische zaken in Nederland, zoals een zorgverzekering, uitkering en toeslagen. Want waar dienen die eigenlijk voor en hoe vraag je ze aan? Door het toevoegen van spelelementen en een werkboekje stimuleren we deelnemers om zelf actief met de stof aan de slag te gaan.

Ondertekenen participatieverklaring

Het participatieverklaringstraject wordt afgesloten met het ondertekenen van de participatieverklaring. Hiermee verklaren de inburgeraars dat ze kennis hebben genomen van de kernwaarden van de Nederlandse samenleving, dat ze deze respecteren en dat ze actief een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Inburgeraars moeten binnen één jaar na inschrijving bij de gemeente de participatieverklaring hebben ondertekend.

Aanpassingen coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen vinden de workshops nu online plaats in groepen van maximaal zes personen, zodat er veel interactie kan plaatsvinden. Ook hebben inburgeraars nu langer dan één jaar na inschrijving bij de gemeente de tijd om het participatieverklaringstraject te doorlopen en hun handtekening te zetten onder de participatieverklaring.