x

Vluchtelingen als vrijwilliger bij jouw club?

Voor veel verenigingen is het vinden en behouden van voldoende betrokken vrijwilligers een uitdaging. Tegelijkertijd is er nog veel winst te boeken als het gaat om integratie van vluchtelingen: lang niet iedereen doet actief mee, er is onder hen hoge werkloosheid is en weinig social contact met Nederlanders. Op deze pagina vind je meer info over het betrekken van vluchtelingen als vrijwilliger bij jouw vereniging.

Onze aanpak

Met een vrijwilligersprogramma voor statushouders helpen we sportverenigingen structureel aan meer helpende handen. Tegelijkertijd is het vrijwilligerswerk voor statushouders een middel om de Nederlandse taal beter te oefenen, via de sport in contact te komen met nieuwe mensen en om onderdeel te worden van een lokale gemeenschap. Voor deelnemers die zich goed ontwikkelen en toe zijn aan een vervolgstap helpen we bij sponsoren en de businessclub van een vereniging een baan vinden.

Het uitgangspunt voor verenigingen is dat het hen uiteindelijk extra helpende handen oplevert en niet extra tijd van vrijwilligers vraagt. Samen met een sportvereniging wordt in kaart gebracht waar hun behoefte voor vrijwilligers ligt. Hieruit wordt er een ‘vrijwilligersvacature’ opgesteld voor deelnemers van het Refugee Team. Op basis hiervan zoekt Refugee Team een match met een passende kandidaat. Daarnaast blijft Refugee Team verantwoordelijk voor de begeleiding van de deelnemer en is er altijd een vast aanspreekpunt voor de vereniging. Daarnaast informeren we de vereniging zorgvuldig over waar zij rekening mee moeten houden in het werken met statushouders.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze collega Matthias via matthias@refugeeteam.nl of 0645250934.

Veelgestelde vragen

Waarom vluchtelingen als vrijwilligers inzetten bij sportverenigingen?

Vrijwel alle vluchtelingen in Nederland zijn hier om te bouwen aan een nieuwe toekomst. Zij zijn daarom erg gemotiveerd om aan de slag te gaan. Met een vluchteling haal je daarom een gemotiveerde vrijwilliger binnen. Daarnaast biedt je als vereniging hiermee een mooie plek voor een vluchteling om de Nederlandse taal te oefenen, werkervaring op te doen en een netwerk op te bouwen.

Mag een vluchteling wel werken?

De meeste vluchtelingen in Nederland zijn 'statushouder'. Dit betekent dat zij een verblijfsvergunning hebben om ten minste 5 jaar in Nederland te kunnen wonen. Op het moment dat iemand een status krijg, ontvangt iemand een uitkering en wordt iemand gehuisvest vanuit het AZC in een gemeente. Daarbij komt dat hij of zij dezelfde rechten en plichten heeft als iedere Nederlander en dus bijvoorbeeld gewoon verzekerd is. Het komt voor dat een statushouder nog in het AZC woont. Dit betekent dat de gemeente waar hij of zij gehuisvest gaat worden, nog geen beschikbare woonruimte heeft gevonden. Houd er dus rekening mee wanneer je met vluchtelingen uit een AZC samenwerkt, zij binnenkort kunnen verhuizen. Hier vind je meer info over het verschil tussen asielzoekers, vluchtelingen en statushouders en wat hun rechten en plichten zijn.

Wat is het taalniveau van vluchtelingen in Nederland?

Dit verschilt natuurlijk per individu. De één spreekt al wat beter Nederlands dan de ander. Wel hebben alle vluchtelingen taalles en toont onderzoek aan dat vrijwilligerswerk het leren van de Nederlandse taal sterk versnelt. Als Refugee Team hanteren wij geen taaleis voor deelnemers om vrijwilligerswerk te doen en werken we zelden met een tolk. Met handen en voeten komen we er altijd wel uit en we vinden het niet erg om soms iets vaker iets uit te moeten leggen of voor te doen.

Gouden tip?

Het is enorm belangrijk dat een vluchteling voldoende persoonlijke aandacht krijgt en binnen de vereniging een vast aanspreekpunt of begeleider heeft. Wees geduldig, geef iemand de ruimte om te leren en stimuleer het spreken van de Nederlandse taal. Denk daarnaast actief mee met een vluchteling die klaar is om de stap naar betaald werk te zetten. Misschien dat er binnen het van businessclub-leden of sponsoren wel een goede match te vinden is!