x

Een vliegende start van de inburgering

Onze aanpak

Door actief aan de slag te gaan leren we deelnemers goed kennen. Hierdoor zijn we in staat om een passend programma te bieden waarbij iemand zo snel mogelijk écht meedoet in de Nederlandse samenleving. In een programma van een half jaar leggen we de basis voor professionele ontwikkeling, het opbouwen van een sociaal netwerk en een realistisch inburgeringsplan. Naast actieve workshops gaan deelnemers aan de slag met een stage of vrijwilligerswerk en doen we wekelijkse activiteiten als een stadswandeling, bedrijfsbezoek of theatervoorstelling.

Veranderopgave inburgering

In de nieuwe Wet inburgering wordt ingezet op duale trajecten: inburgeraars dienen naast hun taalles structureel actief te zijn vanaf dag één via bijvoorbeeld een stage of vrijwilligerswerk. Daarnaast is het doel om meer maatwerk te bieden, waarbij een inburgeraar kiest voor een inburgeringsroute die goed aansluit bij zijn capaciteiten, potentieel en arbeidskansen. Een Brede intake en een Plan Inburgering en Participatie (PIP) moeten de leidraad bieden voor de meest passende route voor iedere inburgeraar.

Om maatwerk te kunnen bieden is het belangrijk om een goed beeld te vormen van inburgeraars en veel te weten te komen over hun kwaliteiten, eigenschappen en competentieniveau. Tegelijkertijd is het van belang dat inburgeraars zelf een helder beeld krijgen van hun perspectief in Nederland en weten welke rechten, plichten en verantwoordelijkheden zij hebben. Hierdoor kunnen inburgeraars namelijk zelf het initiatief nemen in hun inburgeringstraject en een route kiezen die het best past bij hun kansen en mogelijkheden.

Het programma

Voor een passend plan is een compleet plaatje van deelnemers essentieel. Door samen actief aan de slag te gaan in plaats van een statische intake te houden vormen we een helder beeld van de skills en de potentie van de deelnemer. Ook komen deelnemers erachter wat een realistisch perspectief is. We werken aan taal en competenties in actieve workshops en verkennen de arbeidsmarkt met bedrijfsbezoeken, vrijwilligerswerk en stages. Daarnaast bouwen deelnemers onder goede begeleiding aan een eigen plan voor de eerste jaren in Nederland en maken we een start met het opbouwen van een netwerk in Nederland.

In 2020 doorlopen 60 deelnemers uit de regio Hart van Brabant het programma (Tilburg, Oisterwijk, Alphen-Chaam, Baarle-Nasseu, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Goirle, Waalwijk, Dongen, Loon op Zand en Heusden).