x

Inburgering

Met een vernieuwend inburgeringsprogramma begeleiden we statushouders van huissleutel tot aan betaald werk. We bieden maatschappelijke begeleiding, bouwen samen met statushouders aan een realistisch plan voor hun toekomst (Brede intake) en informeren hen over verschillende leefgebieden, zoals financiën en gezondheid (Oriëntatiefase). Daarnaast begeleiden we hen naar een participatieplek op een zo hoog mogelijk niveau: van vrijwilligerswerk tot aan een betaalde baan of een plek in het reguliere onderwijs. Samen zorgen we ervoor dat de statushouders zelf de regie kunnen nemen in het opbouwen van een toekomst in Nederland.

Brede intake

De Brede intake is een traject van 10 weken, waarin statushouders in groepen via actieve workshops, verdiepingssessies, en sportieve en culturele activiteiten in de stad hun kwaliteiten en eigenschappen in kaart brengen en bouwen aan een realistisch plan voor hun toekomst. Ook nemen we een leerbaarheidstoets af. Aan het eind van de Brede intake heeft iedere statushouder een uitgebreid persoonlijk profiel en leveren we een concept Plan Inburgering en Participatie (PIP) op. We vinden het belangrijk dat statushouders zelf een helder beeld vormen van hun perspectief in Nederland en hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden. Zo kunnen ze zelf het initiatief nemen in hun inburgeringstraject en een route kiezen die het best past bij hun kansen en mogelijkheden.

Brede intake

Oriëntatiefase

De Oriëntatiefase is een traject van 16 weken, waarin statushouders in groepen workshops volgen over verschillende leefgebieden, zoals gezondheid, opvoeding en onderwijs. Per leefgebied leren we statushouders de basis en brengen we in kaart wat er nodig is voor zelfredzaamheid. Ook begeleiden we statushouders naar een participatieplek op een zo hoog mogelijk niveau, van vrijwilligerswerk tot aan een betaalde baan of een plek in het reguliere onderwijs. Samen kijken we welke acties nodig zijn om aan de slag te gaan.

De Oriëntatiefase is inclusief het Participatieverklaringstraject (PVT), de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en een training financiën.

Maatschappelijke begeleiding

Direct na huisvesting in de gemeente ondersteunen we statushouders met allerlei praktische zaken, zoals het afsluiten van een energiecontract en het aanmelden bij een zorgverzekering. In de periode daarna heeft onze maatschappelijke begeleiding als doel om statushouders zo snel mogelijk te begeleiden naar zelfredzaamheid op de verschillende leefgebieden.

Maatschappelijke begeleiding

Gezins- en overige migranten
Voor gezins- en overige migranten verzorgen we de afname van de leerbaarheidstoets en het Participatieverklaringstraject (PVT). Daarnaast kunnen we aanvullende ondersteuning bieden, zoals begeleiding naar zelfredzaamheid of begeleiding naar werk.

Succesverhaal

Adil (27): De taal leren in de praktijk als assistent-kok